اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نامزد کنترل کننده چه ویژگی هایی دارد؟