تعمیر پرینتر در محلپرستاری سالمندساخت قالب دیوار گچی پیش ساخته به …دستگاه سی ان سی

احمدرضا عابدزاده بر مزار مهرداد میناوند