اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انسان در کجا نباید حسن ظن داشته باشد؟