اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

واکنش ما در مجالسی که حرف نابجا می‌زنند چه باید باشد؟