آخرین آمار کرونا در ایران تا ۱ آبان/ شمار جان باختگان از ۱۲۵ هزار تن عبور کرد