چرا پرویز پرستویی همه چیز را فیلم هندی می‌کند؟!

چرا پرویز پرستویی همه چیز را فیلم هندی می‌کند؟!