اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صدور حکم جلب فردی که به شکل نامتعارف نهی از منکر کرده بود و دو زن بی‌حجاب / رئیسی: حجاب امری قانونی و پایبندی به آن واجب است