اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کشف سلاح از خانه متهمی که در اینترنت علیه نظام مطلب می‌نوشت