توله ژرمن کینگ دو ماه و نیمه نر …دستگاه فنس بافی تمام اتوماتیکبهترین آموزشگاه زبانهدایای تبلیغاتی مدیرگیفت

اولویت دولت بعدی باید مسأله اقتصادی باشد/ دولت بعدی نیاز به رئیس و وزیران اقتصادی کاربلد دارد/ نگاه دولت سیزدهم به بیرون مرزها نباشد