اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید/ صحنه‌های تلخی از مرگ دسته جمعی ماهیان بالیخلی چای اردبیل