دعوت به همکاری در شرکت دانش بنیانمرکز مشاوره کودک و نوجواندوره جامع سخنرانی و صحبت در جمعدوربین مداربسته , DVR , تجهیزات …