فنر های پیچشی و فنر فرمدارآموزشگاه زبان چینی شرق تهرانبهترین آموزشگاه زبانآموزش مکالمه زبان ترکی استانبولی

علی شمحانی: عملیات و محل ترور شهید فخری‌زاده پیش‌بینی شده بود / العالم: سلاح به کار در ترور شهید فخری‌زاده رفته با ماهواره کنترل شده بود