توصیه یک مرجع تقلید به رییس سازمان صدا و سیما: جامعه گرسنه با برنامه طنز شاداب نمی‌شود! / حمله تند حسن عباسی به دانشگاه امام صادق (ع) / پیشنهادهای معیشتی …

توصیه یک مرجع تقلید به رییس سازمان صدا و سیما: جامعه گرسنه با برنامه طنز شاداب نمی‌شود! / حمله تند حسن عباسی به دانشگاه امام صادق (ع) / پیشنهادهای معیشتی جلیلی به قوای سه گانه