انجام کلیه خدمات صادرات و وارداتتولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …تولید و عرضه محصولات یکبار مصرفی …تابلوسازی ساخت انواع تابلو تبلیغاتی

جریمه ۴۳ میلیون تومانی برای تبلیغ قلیان و پلمب اماکن عرضه کننده