آیا فرزندتان را علیه کووید-۱۹ واکسینه می‌کنید؟ نظرتان درباره بازگشایی مدارس چیست؟