اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خستگی دلیل عمده مراجعات حجاج به مراکز پزشکی/ شرایط جسمی زائران مساعد است