محققان واضح‌ترین تصویر از باکتری‌های زنده را ثبت کردند