تعمیرات موبایل در امداد موبایلاندروید باکس تسکو همراه با ماوس …فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …مدرس و مترجم زبان آلمانی - تدریس …