اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولین تصویر از ضایعه پوستی فرد مبتلا آبله میمونی در ایران!