تیم ملی فوتبال زنان ایران با نصف کره زمین همگروه شد!