شنیده شدن صدای انفجار در نطنز/ علت شلیک موشک پدافندی در منطقه بادرود چه بود؟

شنیده شدن صدای انفجار در نطنز/ علت شلیک موشک پدافندی در منطقه بادرود چه بود؟