اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایران و آمریکا؛ مادر تمام بازی‌های جام جهانی/اتحادیه اروپا: از طرفین مذاکرات وین انتظار داریم فورا به متن پیشنهادی پاسخ دهند