بسکتبال ایران، بحرین را در خانه‌اش ۱۰۰تایی کرد!

بسکتبال ایران، بحرین را در خانه‌اش ۱۰۰تایی کرد!