صداوسیما: همزمان با اعتراض کسبه علاءالدین، عده ای شعار‌های هنجارشکنانه سر دادند/ماموریت ویژه برای افزایش تخت‌های کرونایی در تهران همزمان با آمار ۹۰۰۰ بیمار بستری در تهران