اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پرونده الکترونیک سلامت ۱۶ سال است که محقق نشده/ بیمه‌های تکمیلی هنوز پای کار نیامده‌اند/ سازمان نظام پزشکی از ارکان امضای الکترونیک است اما منتقد ما شده!