آیت‌الله فاضل لنکرانی با محکوم کردن اهانت به مرج تقلید شیعیان: مراجع واقعاً نگران وضع مردم هستند/لوبیا چیتی در مرز ۷۰ هزارتومان!

آیت‌الله فاضل لنکرانی با محکوم کردن اهانت به مرج تقلید شیعیان: مراجع واقعاً نگران وضع مردم هستند/لوبیا چیتی در مرز ۷۰ هزارتومان!