اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دختر ۱۷ساله قهر کرد و پدرش قلب او را با تفنگ نشانه رفت