به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عادل حرباوی اظهار کرد: با بهره برداری از این دو پروژه آبرسانی روستایی ۱۶ روستای شاوه‌ها و ۱۶ روستای بخش مرکزی با جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر از نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی بهره‌مند شدند.وی افزود: برای آبرسانی به ۱۶ روستای شاوه‌های شهرستان رامشیر ۱۵ کیلومتر خط انتقال و ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آب شرب کارگزاری شده است.حرباوی تصریح کرد: ۱۶ روستای شاوه‌ها ۱۴۵۰ خانوار با جمعیت بیش از ۸ هزار نفر را تحت پوشش دارند.سرپرست شرکت آبفا روستایی خوزستان با اشاره به پروژه آبرسانی به ۱۶ روستای بخش مرکزی تحت عنوان پروژه آبرسانی روستایی مرزه و ریحانه اظهار کرد: این پروژه با اعتبار بیش از ۷۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات تملک دارایی انجام شده است.وی عنوان کرد: با بهره برداری از ایستگاه پمپاژ این مجتمع آبرسانی ۱۶ روستا با جمعیت بیش از ۴ هزار نفر از نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی بهره‌مند شدندحرباوی بیان کرد: با بهره برداری از این پروژه بیش از ۱۲ هزار نفر از اهالی روستایی رامشیر به آب شرب پایدار و سالم دسترسی پیدا خواهند کرد و در آینده نزدیک رامشیر به شهرستانی تبدیل می‌شود که کلیه روستا‌های آن مشکلی در تامین آب شرب مورد نیاز خود نخواهند داشت.