اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رونالدو زندانی اولدترافورد؛ مذاکرات فرار از منچستر باز هم بی‌نتیجه ماند