ارائه انواع دستگاه حضور و غیابآرایشگاه مردانه و داماد حمید بخشیآموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)