ادعای روزنامه کیهان: سالم‌سازی اینترنت، آرزوی مردم ایران است!/ نماینده مردم اهواز: آقای معاون وزیر می‌گوید حالا گاومیش‌ها در آب شنا نکنند، چه می‌شود؟