پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024


لازم است تلویزیون در طول سال کنار کتاب باشد نه چند روز خاص! - تسنیم
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / خبرگزاری تسنیم / فرهنگی

لازم است تلویزیون در طول سال کنار کتاب باشد نه چند روز خاص! - تسنیم

تلویزیون در حالی امسال به استقبال نمایشگاه کتاب می‌رود که در دو سال اخیر ویژه‌هایی را تعریف می‌کند و همچون سال گذشته چندین ساعت برنامه زنده را به این نمایشگاه اختصاص می‌دهد.