شنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 25 May, 2024


تاثیرگذاری سعدی در ورای مرزهای ایران زمین - تسنیم
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ / خبرگزاری تسنیم / ...

تاثیرگذاری سعدی در ورای مرزهای ایران زمین - تسنیم

سفیر سابق ترکیه در تهران، استاد ادبیات فارسی و عضو افتخاری فرهنگستان ادب فارسی با اشاره به تاثیر سعدی در ادبیات ترکیه گفت: قدر و منزلت سعدی در غزل‌سرایی و تالیف نظم و نثر غیرقابل انکار است.