چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


نقش صندوق‌های اعتباری تعاونی در هدایت نقدینگی به سمت تولید - تسنیم
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ / خبرگزاری تسنیم / اقتصادی

نقش صندوق‌های اعتباری تعاونی در هدایت نقدینگی به سمت تولید - تسنیم

صندوق‌های اعتباری تعاونی تولیدکنندگان نقش مؤثری در هدایت تولیدکنندگان و مردم به سوی حمایت از فعالیت‌های تولیدی دارند.