پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024


خصلتی که کافران یهود را به خونخواری و جنگ‌افروزی کشاند - تسنیم
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ / خبرگزاری تسنیم / فرهنگی

خصلتی که کافران یهود را به خونخواری و جنگ‌افروزی کشاند - تسنیم

کافران از یهود با سه ویژگی پستی که دارند، خون ملت‌ها را در هر دوره‌ای در شیشه کرده‌اند. امروزه آنها با طرح‌هایی مثل دهکده جهانی ، نظم نوین جهانی و جهانی شدن سعی دارند، ایده‌های فسادانگیز خود را در جهان حکفرما کنند.