دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024


شهادت آیت‌الله رئیسی، محاسبات دنیایی ما و معادلات خدا/ عزّ درویش - تسنیم
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ / خبرگزاری تسنیم / ...

شهادت آیت‌الله رئیسی، محاسبات دنیایی ما و معادلات خدا/ عزّ درویش - تسنیم

ذهنیتهای ما درباره دنیا و مسیر تاریخ اسیر دو پیش‌فرض غلط است؛ این را که این پیش‌فرضها از کجا آمده است، کاری نداریم؛ اما یکی از آنها ذهنیت پیوستگی برای امورات دنیاست و دیگری تصوّر سیطرۀ علّیت طبیعی!