از نظر شما، دولت برای «برون رفت بورس از وضع موجود» چه کاری باید انجام دهد؟
«تابناک» در یک سلسه خوانده می‌شوید با محوریت اقتصادی، به بررسی اولویت‌ها و مسائل مهم اقتصادی در دولت جدید پرداخته است؛ بنابراین، در گام نخست از مخاطبان پرسیده شد: از نظر شما، مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت چه باید باشد؟ در پاسخ به این خوانده می‌شوید، مباحث و اولویت‌های متعددی از سوی مخاطبان گرامی تابناک مطرح شد؛ اما بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته ـ که پیشتر در خوانده می‌شویدِ یاد شده بیان کردیم ـ از میان موارد مطرح، قصد داریم به ترتیب و اهمیت اولویت‌ها از نگاه مردم، هر مساله و چالش اقتصادی را به صورت یک خوانده می‌شوید با تاکید بر راهکار‌های پیشنهادی مخاطبان به دولت منتشر کنیم؛ بنابراین، در چهار خوانده می‌شوید گذشته به ترتیب به سراغ "راهکار پیشنهادی به دولت برای مهار تورم" "راهکار پیشنهادی به دولت برای کاهش واقعی نرخ دلار" "راهکار پیشنهادی به دولت برای تقویت ارزش ریال و پول ملی" و "راهکار پیشنهادی به دولت برای سروسامان دادن به آشفته بازار مسکن" رفتیم. اما امروز در پنجمین خوانده می‌شوید، قصد داریم بر اساس نظرات مخاطبان تابناک، به چالش ضرر و زیان گسترده سهامداران خرد در بورس بپردازیم. اتفاقی که از تابستان سال گذشته کلید خورد و تا به امروز بسیاری از مردم همچنان با خسارت و زیان دست و پنجه نرم می کنند و انتظار دارند دولت مهم ترین اولویت اقتصادی خود را رسیدگی به وضع موجود قرار دهد. متاسفانه حال و روز بورس بیش از یک سال است که تعریفی ندارد. در این میان سهامداران خرد از مردادماه سال گذشته تا به امروز در ضرر و زیان قرار دارند و با وجود تغییر رئیس سازمان بورس در دولت روحانی، بازهم شاهد تداوم روند نزولی بورس بودند. در این شرایط با پایان دولت تدبیر و امید، حالا سهامداران بازار سرمایه به ویژه سهامداران خرد، نگاه ویژه ای به برنامه های تیم اقتصادی دولت جدید دارند. در این میان اما انتخاب دکتر عشقی به عنوان سکاندار جدید سازمان بورس نیز، انتظار سهامداران را برای پایان بسیاری از تصمیمات غلط گذشته، بیش از پیش افزایش داده است. گروهی از سهامداران و سرمایه گذاران در بازار سهام معتقدند دخالت دولت در بورس، از مهم ترین دلایل ضرر و زیان گسترده در ماه های گذشته بوده است. موضوعی که پیرامون آن، رئیس جدید سازمان بورس و واراق بهادار در جدیدترین اظهار نظر گفته است: مداخله دولت در بازار سرمایه باید به این صورت باشد که شفافیت را افزایش دهد و نظارت کافی بر معاملات و انتشار اطلاعات داشته باشد. به هر صورت، آنچه مسلم است در سال گذشته، مردم براساس اعتماد به صحبت های مسئولان وقت، سرمایه‌های خود را به بازار سرمایه آورند و با وجود وعده های متعدد، حمایت قابل قبولی را از سوی دولت شاهد نبودند و با تداوم زیان، یا از بازار خارج شدند و یا اینکه امیدوار به برنامه های دولت جدید هستند. در این شرایط، به گفته بسیاری از سهامداران خرد و مردمی که سرمایه خود را به بورس آورده اند، صیانت از سرمایه سرمایه‌گذاران خرد بایستی با حساسیت بیشتری دنبال شود. حال از نگاه شما مخاطبان تابناک راهکار‌های پیشنهادی شما به تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای برون رفت بورس از وضع موجود چیست و چه اقداماتی را بایستی در دستور کار قرار دهد؟ اولویت نخست چه باید باشد؟ عشقی به عنوان رئیس جدید سازمان بورس، کدام یک از دستورالعمل های گذشته را باستی لغو و یا اصلاح کند؟ تا پایان سال، اولویت تیم اقتصادی دولت و به ویژه سازمان بورس برای حمایت از سرمایه مردم در این بازار، چه اقدامی را بایستی در اولویت قرار دهد؟ آیا دخالت دولت در بورس باید کاملا قطع شود یا در جهت شفاف سازی فعالیت شرکت های بورسی دنبال شود؟ اساسا مداخله دولت در بازار سرمایه چگونه باید باشد؟ شما به عنوان یک سهامدار، چه انتظاری از دولت سیزدهم دارید؟ حمایت مطلوب دولت چیست و چه سازوکاری دارد؟ کاهش نرخ سود بانکی یا افزایش عرضه سهام شرکت ها در بورس؟ کدامیک در شرایط کنونی تاثیرگذار است؟