باربری یگانه رخشگروه ساختمانی آروین سازهاستخدام نیروی نظافتچی خانم و آقاباربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …

از سه روش واکسن کرونا را تهیه خواهیم کرد/ اجازه آزمایش انسانی واکسن ایرانی، چهارشنبه صادر می‌شود
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: چهار شرکت ایرانی برای تولید واکسن کرونا فعالیت می‌کنند و امیدواریم دو روز آینده مجوز آزمایش انسانی این واکسن صادر شود.به گزارش «تابناک»، به فاصله چند روز از استعفای ملک زاده از معاونت وزارت بهداشت و در شرایطی که او در نامه استعفایش تاکید داشت تهیه واکسن کرونا در ایران چیزی جز شعار نیست، سعید نمکی، وزیر بهداشت در حاشیه دهمین جلسه کمیته ملی کووید- ۱۹ در این باره ارائه کرد.     نمکی در این باره گفت: در کمیته واکسیناسیون با کمک دانشمندان و محققان کار واکسن کووید۱۹ را دنبال کردیم. این کار را از سه مسیر این کار را دنبال می‌کنیم اول خرید واکسن از منابعی که در دنیا تایید شدند. جزو کشور‌هایی هستیم که تعیین انتخاب منبع خرید با خودمان است. چهار منبع را تاکنون برای خرید واکسن تعیین کرده ایم.قرار است ۱۸ میلیون دوز مذاکره خرید داریم. مقداری هم از منابع دیگر واکسن سازان دنیا مازاد بر آن خرید داریم. مسیر دومی که برای تامین واکسن دنبال می‌کنیم خریدواکسن از طریق قرارداد تولید مشترک دنبال می‌کنیم.نمکی گفت: سومین روش تکیه بر دانش و توان داخلی است که خوشبختانه تاکنون چهار شرکت در این زمینه فعالیت می‌کنند و گزارش خود را به سازمان بهداشت جهانی داده اند و امیدواریم برای دو مورد آن‌ها در جلسه‌ای که روز چهارشنبه داریم، اجازه آزمایش و کلینیکال ترایال [کارآزمایی بالینی] را برای مدل انسانی از روز‌های آینده صادر می‌شود.