تعمیر هاردفروش ویندوز اورجینال/ نصب ویندوزفروش غنچه(سرگل) خشک گل رزخرید و فروش فن و پروانه فن یخچال …

مقام دولتی که با نحوه نشستن بر روی صندلی آشنا نیست! / پاسخ پزشکیان به یک سوال: چرا برخی به عباس بوعذار رای داند؟ / هشدار درباره سهم خواهی از دولت رئیسی / جنجال توئیت عجیب سخنگوی ناخوش آواز دولتی