سرورنگتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …مرکز تعمیر لوازم خانگی سامسونگلیست قیمت تیرچه پیش تنیده (bpico)