شیوع طلاق در افراد بالای ۵۰ سال در یک دهه گذشته

شیوع طلاق در افراد بالای ۵۰ سال در یک دهه گذشته