اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پدرم را با چکش کشتم چون جاسوس آمریکا و انگلیس بود بعد خسته شدم و خوابیدم!