اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چرا برخی از دعاها مستجاب نمی‌شود؟