اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جزئیات یکشنبه شب دانشگاه شریف چه بود؟