برج خنک کننده برج خنک کنحوله تبلیغاتیتعمیر دستگاه بخور سردتجهیزات برد مدارچاپی و روشنایی

وکیل متهم امامی: چرا به اظهارات «مهسا پیراسته» پرداخته نشد؟ رسانه ها همه واقعیت را نمی گویند/ قاضی: پیشداوری برای وکیل خوب نیست/ نماینده دادستان: اگر درباره پیراسته سندی دارید ارائه دهید