وضعیت ناپایدار و افزایش شهر‌های قرمز کرونایی از اول آبان