اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دفاع، سیستم اصلی بازی فرهاد مجیدی