اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قطعنامه ۵۹۸ در چه تاریخی توسط ایران پذیرفته شد؟ + ناشنیده‌ها