از اجرا تا نصب پارتیشن شیشه ای …نصب آنتن مرکزی و معمولی و گردونانجام خدمات و اخذ ویزای تحصیلی …فروش لوله مقوایی

تصادف در جاده کرج - چالوس ۵ مصدوم برجا گذاشت