مکانیک سیار باطری ساز سیار امداد …رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 با …شرکت نبوغ بهینه گستر -فروش عایق …مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …

روز‌های سیاه کرونایی در ایران ادامه خواهد یافت؛ همراه با مرگ و میر بیشتر!